--------------------------------------

.

.

Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019

Γυμνάσιο Παναιτωλίου: Σε λειτουργεία τμήμα Υποστήριξης Πιστοποίησης για την απόκτηση Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής


Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής
Στο πλαίσιο της Πράξης «Πιλοτικές Παρεμβάσεις υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την
απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2018-2019»

Στο Γυμνάσιο Παναιτωλίου λειτουργεί τμήμα Υποστήριξης Πιστοποίησης για την απόκτηση Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής. 

Στο τμήμα Υποστήριξης Πιστοποίησης συμμετέχουν προαιρετικά μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου που επιθυμούν να προετοιμαστούν για εξετάσεις απόκτησης του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής. 

Σκοπός του Τμήματος Υποστήριξης Πιστοποίησης του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής είναι η απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών, με απώτερο στόχο οι εκπαιδευόμενοι να επιτυγχάνουν την πιστοποίηση και αναγνώριση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων για περαιτέρω μάθηση και εργασία.
Στο τμήμα διδάσκει ο ωρομίσθιος εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Ζάρκας Σπυρίδων.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου