--------------------------------------

.

.

Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ


                                               
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ


ΠΡΟΣ:
Τα Τακτικά Μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας
               Παναιτωλίου του Δήμου Αγρινίου

1] Κόκκαλη  Δημήτριο,    2] Σχισμένο Δημήτριο,   3] Καζάκο Κωνσταντίνο,
4] Σαμαρά Αλέξανδρο,     5] Καλαμπαλίκη  Κωνσταντίνο, 6] Καπρέλη    
     Κωνσταντίνο. 

ΚΟΙΝ/ΤΑΙ:  κ. Δήμαρχο Αγρινίου, κ.κ. Αντιδημάρχους Αγρινίου, Πολιτιστικό Σύλλογο Παναιτωλίου «ΚΑΠΡΑΛΟΣ», Πολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο «ΑΙΤΩΛΟΣ», Σύλλογο Γυναικών Παναιτωλίου, Ιππικό Όμιλο Παναιτωλίου, ΤΟΕΒ Παναιτωλίου και κάτοικους  Δημοτικής Κοινότητας Παναιτωλίου.

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο κατάστημα της Κοινότητας Παναιτωλίου  την  28η    του μηνός  Φεβρουαρίου του έτους  2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   και ώρα  18:30  στην αίθουσα συνεδριάσεων  της Κοινότητας [σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 3852/2010] και την αριθ. 88 εγκύκλιο ΑΠ: 59846/21.08.2019 «Λειτουργία Κοινοτήτων»  Ν. 4555/2019 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Πρόγραμμα Κλεισθένης I» για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1] Σχετικά με την παραμονή γραφείου ΕΛ-ΤΑ στην Κοινότητα Παναιτωλίου.

2] Σχετικά με το πρόβλημα Φωτισμού κόμβου εισόδου Κοινότητας Παναιτωλίου.

3] Σχετικά με την εξέλιξη της αποχέτευσης στην Κοινότητα Παναιτωλίου.

4] Σχετικά με αύξηση τελών εκκένωσης βόθρων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΟΡΟΓΙΑΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου